Om Ruter

På Ruter har vi en speciell plats i hjärtat för kretslopp och hållbarhet — det är kärnan i allt vi gör. Därför vill vi också hjälpa andra företag och privatpersoner att bli mer hållbara.

Flytt & transportStäd & röjTrädgård & utemiljöSecond hand

Allservice betyder att vi är specialister på att utföra det som kunden önskar, men inte har tid med att själv utföra på rätt sätt. Vi är galna i återbruk och källsortering. Vi ser till att allt som inte går att använda igen tas hand om på rätt sätt. Så att våra kunder kan känna sig trygga med sin miljöpåverkan!

Vi vill vara er partner i kretsloppet. Det är vår uppgift att hjälpa CSR-medvetna företag inom alla hållbarhetsdimensioner. Er kretsloppskompis, helt enkelt!

Vårt kretslopp

[totally green]

Vi lämnar alltid grön garanti! Om du inte är nöjd eller anser att jobbet inte är utfört med hänsyn till miljön så kommer vi självklart tillbaka och åtgärdar det direkt.

Du bidrar till social hållbarhet

Ruter Allservice är ett socialt företag. Det innebär att våra medarbetare kommer från olika bakgrunder och kulturer – och tillsammans jobbar vi för ökad integration i både arbetslivet och samhället.

Våra styrkor

  • Vi är starka och inte rädda för att ta i
  • Vi har genuin kunskap om källsortering och att hantera avfall
  • Vi har ett starkt miljöengagemang
  • Vi gör allt för att bidra till en hållbar miljö
  • Vi är problemlösare
  • Vi säger aldrig nej

Hur går det till när vi kommer till dig?

Våra kretsloppsarbetare legitimerar sig för dig. Ni känner igen oss och våra tydligt uppmärkta bilar. Vi lämnar alltid en checklista så att du vet vem som varit hos dig och vad vi har gjort.

Ta kontakt med oss om ni vill veta mer!

Skriv ut den här sidan