Städ och röjning

Ska ni flytta eller rensa huset på saker som ni inte använder? Vi ser till att sakerna får ett nytt liv eller återvinns.