Skötsel av park och utemiljö

379 kr/timme

En av våra gröna tjänster som är speciellt framtagen för företag och deras utemiljöer. Skötsel och renhållning av stora som små trädgårdar, parker, planteringar och utemiljöer. Ni väljer omfattning efter trädgårdens storlek och ert behov.

 • Skötsel av utemiljöer
 • Renhållning
 • Tömning papperskorgar & källsortering
 • Rensning av ogräs
 • Gräsklippning
 • Häckklippning

Självklart kommer vi ut för en första kostnadsfri konsultation.

Beskrivning

En av våra gröna tjänster som är speciellt framtagen för företag och deras utemiljöer. Skötsel och renhållning av stora som små trädgårdar, parker, planteringar och utemiljöer. Ni väljer omfattning efter trädgårdens storlek och ert behov.

Självklart kommer vi ut för en första kostnadsfri konsultation.

 • Skötsel av utemiljöer
 • Renhållning
 • Tömning papperskorgar & källsortering
 • Rensning av ogräs
 • Gräsklippning
 • Häckklippning

Lägg till någon av våra extratjänster

 • Jordförbättring och gödsling
 • Anläggning av nya rabatter och odlingsbäddar
 • Plantering av träd, buskar, perenner eller årstidens blommor i rabatter och kruka
 • Förmedling/transport av växter, jord, trämaterial och trädgårdsmöbler
 • Tvättning och fogning av hårdgjorda ytor

Extra fixartjänster

 • Rengöring/tvättning av altaner och tak
 • Enklare reparationer (av t.ex. staket, grindar, växtstöd, pallkragar mm)
 • Uppsättning av växtstöd, vindskydd etc.
 • Rengöring av flaggstång
 • Målning av pallkragar
 • Klottersanering
 • Snöskottning/halkbekämpning

299 kronor per timme exkl. moms. Ni har enkelt möjlighet att välja till våra extratjänster när vi sätter ihop det skräddarsydda paketet tillsammans med er.

Hur går det till när vi kommer till dig?

Våra kretsloppsarbetare legitimerar sig för dig. Ni känner igen oss och våra tydligt uppmärkta bilar. Vi lämnar alltid en checklista så att du vet vem som varit hos dig och vad vi har gjort.